Uređenje vrtićkog dvorišta

U suradnji s roditeljima, pokrenuli smo akciju uređenja vrtičkog dvorišta. Uz savjete krajobraznog arhitekta, stručnjaka za hortikulturu, napravili smo nacrt vrta. Nakon analize tla o njezinoj Ph vrijednosti, krenuli smo u sadnju začinskog bilja, voća i povrća u dvorišnom dijelu, te ukrasnog bilja na ulazu u vrtić. Zbog veće iskoristivosti dvorišta oslikavali smo zidove logom našeg vrtića, kontinentima i gusjenicom sa slovima kako bi djeca mogla učiti kroz igru tijekom boravka na zraku. U funkciju djeteta stavili smo i podove terase na koje smo naslikali pokretne igre (čovječe ne ljuti se, križić kružić, stani na boju...). Tako smo u dva dana zajedničkim snagama našem dvorištu dali novi sjaj.

Iva: «Ja sam držala boju dok su moja mama, Thomasova mama i teta nacrtali Zemlju.»

Marko: «Tata je nosio cigle i radio vrt. Sad će vrt rasti veliki.»

Korina:»Sad nam je vrt malo veći i ima cigle. Moramo se brinut o njemu i zalijevati ga.»

Marko: «Tata je farbao tri crteža a pomagao mu je Bruno od tate.»

Dora: «Sad je vrtić ljepši jer ima vesele boje.»
 


© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.