O nama

dr. sc. Gordana Lešin
Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb


Stvaranje prepoznatljivog kurikuluma
u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja temelj je, smjer i podloga za tvorbu kurikuluma svake pojedine predškolske ustanove. Prihvaćanje svih posebnosti u kojima Dječji vrtić Milana Sachsa djeluje gradimo odgojno-obrazovnu koncepciju usmjerenu na stvaranje optimalnih materijalnih i socijalnih uvjeta.
Razvoj i napredak dječjeg vrtića Milana Sachsa temelji se na razvoju nužne profesionalne autonomije odgajatelja te transformaciji tradicionalne uloge odgajatelja u suvremenog profesionalca spremnog se nositi s dinamikom profesionalnog okruženja. Pretpostavka implementacije i građenja vlastitog kurikuluma jesu stručne i profesionalne kompetencije odgajatelja koji je spreman, između ostalog, prihvatiti novu ulogu koja ga određuje kao istraživača vlastite odgojno-obrazovne prakse u okviru cjeloživotnog je procesa učenja.
U svrhu stalnog vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovne prakse u dječjem vrtiću Milana Sachsa usmjerili smo se na njezino istraživanje, propitivanje i valoriziranje polazeći od djeteta kao vrhovne vrijednosti i načela naše djelatnosti. Otvorenost za kritičkim preispitivanjem prakse koje je bilo dio kooperativnog učenja gradila se unatrag nekoliko godina. Akcijska istraživanja koja se i danas provode karakterizira sudjelovanje svih profesionalaca koji refleksijama, diskusijama i  zajedničkim planiranjima kontinuirano mijenjaju kulturu naše ustanove.
Operacionalizacija i konkretizacija pedagoških vrijednosti ne može biti propisana izvana ili od gore, ona se gradi unutar konkretne ustanove sagledavajući sve njezine posebnosti. Svaka predškolska ustanova koja je usmjerena na osluškivanje specifičnosti uže društvene zajednice kojoj je vrtić okrenut, njezinoj djeci i roditeljima, profesionalnim i stručnim obilježjima profesionalaca koji u njoj djeluju, pretpostavlja stalno kretanje i mijenjanje. Tako smo se i mi u vrtiću Milana Sachsa orijentirali na prepoznavanje naših lokalnih obilježja kako bismo mogli adekvatno dogovoriti na zahtjeve zajednice.

Specifičnost užeg konteksta u kojem dječji vrtić Milana Sachsa djeluje
(multikulturalnost) predstavljala je novu razinu izazova svih koju aktivno sudjeluju u građenju kurikuluma.
Osim sustavnog rada na stručnom ekipiranju, angažiranom participiranju stručnjaka unutar vrtića u okvirima njihovog užeg profesionalnog djelovanja (pedagog, psiholog, logoped i dr.) u istraživanje i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse sustavno uključujemo stručnjake iz akademske zajednice.

Specifičnost kulture dječjeg vrtića Milana Sachsa ogleda se u slijedećem:
1. Dijete je središte našeg interesa i djelovanja i sagledava se kao djelatno i cjelovito biće kojem prilagođavamo prostorno-materijalnu i vremensku stranu vrtića sa svim svojim otvorenim i fleksibilnim mogućnostima
2. Bogati i sadržajni interakcijski odnosi koje pruža otvorena i fleksibilna koncepcija omogućava aktivno i angažirano istraživanje okoline i učenje djeteta
3. Multikulturalna dimenzija i specifičnost našeg vrtića predstavlja veliko razvojno bogatstvo sve djece i odraslih, ali i izazov transformiranja kurikuluma s obzirom na te posebnosti
4. Istraživačka kultura je prepoznatljivo dugogodišnje nastojanje otkrivanja svih potencijala koje naša ustanova nosi i njezina implementacija u praktični kontekst
5. Dječji vrtić Milana Sachsa djeci i roditeljima nudi programsko bogatstvo koje omogućava zadovoljenje širokog spektra njihovih potreba. Zajedničko građenje kulture ustanove u koje su uključeni akteri iz različitih profesionalnih područja čini našu kulturu specifičnom. Smatramo da je ulaganje kontinuiranih i sveobuhvatnih napora u zajedničko učenje i djelovanje rezultiralo kvalitetnim socijalnim i materijalnim kontekstom za sve sudionike odgojno-obrazovne prakse.

© 2021 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.