Upravno vijeće


Sastav Upravnog vijeća:

1. Ljerka Pukec - predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
2. Ada Barić Grgurević – predstavnik roditelja
3. Anka Carević  – predstavnik osnivača
4. Katarina Jurak -  predstavnik osnivača
5. Ljiljana Mirt-Kruc - predstavnik osnivača


 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.