Roditeljski sastanak - Predškola


Poštovani roditelji, 

pozivamo Vas na roditeljski sastanak u utorak, 19.9.2023. u 13.00h u dvorani Centralnog objekta Dječjeg vrtića Milana Sachsa.

Roditeljski sastanak namijenjen je za roditelje djece upisane u Program predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića – Mala škola.


Stručni tim DV Milana Sachsa

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.