Dan djetetovih prava

U našem vrtiću obilježili smo Međunarodni dan djeteta i  dječih prava kroz razne radionice i likovne aktivnosti. Lutkarski igrokazi i priče bili su nam vrijedan poticaj za razgovore s djecom o njihovim pravima na igru, zaštitu, obrazovanje i mnoga druga prava. Nastojali smo im osvijestiti da je važno da svi imaju jednaka prava i da je važno da poštuju jedni druge kako bi sretno i zadovoljno koračali stazama djetinjstva.Naši mali razgovori…..

F.D.: Djeca imaju pravo na igru.
L.O. Sva djeca trebaju biti sretna i pristojna tako i  veliki da imaju lijepo ponašanje. Ne da budu ratovi.
M.B. Djeca imaju pravo da nitko ne viče na njih i da svi budu prijatelji.
L. K. : Sva djeca trebaju imati hranu.
A. B.: Da se nitko nikome ne ruga to je važno, onda se svi osjećaju lijepo.
N. N.: Sva djeca imaju pravo biti doma kad su bolesna, a kad budu dobro da idu van na igru.
D.S.: Ja bih htio pomoći svim beskućnicima i dao bih im posao.
© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.