Potpisivanje ugovora za novoupisanu djecu za pedagošku godinu 2022/2023

 Poštovani roditelji, 

potpisivanje ugovora za novoupisanu djecu za pedagošku godinu 2022/2023 bit će od ponedjeljka, 22. kolovoza do srijede, 31. kolovoza 2022. godine u tajništvu centralnog objekta DV Milana Sachsa, od 8.00 do 15.00 sati.

Na dan sklapanja Ugovora roditelj/skrbnik obavezan je dostaviti:
  • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • Presliku Zdravstvene iskaznice djeteta
  • Original na uvid i presliku Iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti)
  • Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) svu relevantnu dokumentaciju za utvrđivanje potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića, odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

S poštovanjem, 
DV Milana Sachsa

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.