Suradnja s roditeljima

Roditelji su neizostavni dio kvalitetnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Roditelji svoje dijete – ono što je njima najvrjednije ostavljaju pedagoškim djelatnicima na brigu, skrb, odgoj i obrazovanje i imaju želju i očekivanja da se ti isti djelatnici o djeci skrbe jednako dobro kao i oni sami. Vrtić i roditelji imaju u centru svoga interesa i djelovanja isto biće što upućuje na zaključak da je za dijete i njegov harmoničan razvoj poželjno da bude izloženo ujednačenim socijalnim utjecajima. Kroz učestalu komunikaciju (neposrednu komunikaciju, putem roditeljskih sastanaka, individualnih konzultacija, pisanih materijala) djelatnici vrtića i roditelja se sve bolje upoznaju, razmjenjuju stavove, utječu jedni na druge, čime se stvara i pretpostavka za ujednačavanje odgojnih utjecaja i za stvaranje cjelovitije slike o karakteristikama i potrebama konkretnog djeteta.

U svakodnevnom partnerstvu vrtića i roditelja, svjesni smo važnosti međusobne kvalitetne komunikacije. Budući da znamo kako kratke informacije koje su odgojitelji u prilici razmijeniti kod primopredaje djece nisu dovoljne, voljeli bismo Vam skrenuti pozornost na pravo korištenja individualnih konzultacija. Kod komunikacije „na vratima“, zbog brige o ostaloj djeci, odgojitelji nisu mogućnosti prenijeti više od par osnovnih informacija stoga Vas pozivamo na individualne konzultacije gdje odgojitelji imaju mogućnost s Vama podijeliti sve ono što Vam žele reći o Vašem djetetu, a Vi imate priliku pitati sve što Vas zanima.

Termine individualnih konzultacija Vaše skupine možete pronaći na pripadajućoj oglasnoj ploči.

Osim s odgojiteljima, individualne konzultacije možete imati i sa svim članovima stručno razvojne službe prema terminima prikazanima u tablici niže ili po dogovoru.

KONZULTACIJE S RODITELJIMA

RAVNATELJ   Utorak: 15.00-17.00

PEDAGOG     Utorak: 15.00-17.00

PSIHOLOG    Srijeda: 15.00-17.00

LOGOPED    Četvrtak:  15.00-17.00

ZDRAVSTVENI VODITELJ   Ponedjeljak: 15.00-17.00
 

 

S vrtićem možete surađivati i telefonski, putem e-pošte, putem sandučića za pitanja i prijedloge koji se nalaze ispred svake skupine, putem anketa, radionica koje za Vas organiziramo!


Roditelje primarno uvažavamo kao korisnike naših usluga, stoga nam je i njihovo zadovoljstvo, ali i bilo kakvo nezadovoljstvo putokaz za daljnje unaprjeđivanje odgojno obrazovne prakse.


© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.