Dramsko-scenski program

Dječji vrtić pohađaju djeca različitih osobnosti, koje valja prepoznati i poticati, kako bi se razvijale od najranije dobi i na određenom stupnju razvoja dosegle maksimum.

Igra lutkom je stvaralačka aktivnost koja potiče iskreno druženje, popraćeno sa puno veselja i radosti.

Cilj ovog programa je prepoznavati, poticati i vrednovati osobne kreativne lutkarsko – scenske sposobnosti djeteta, otkrivanjem i njegovanjem početnih potencijala, do postignute izvrsnosti.

Zadaće programa:

  • psihomotorni razvoj: razvijanje sposobnosti koordinacije pokreta kroz igre pantomime i dramske igre
  • socio-emocionalni razvoj: – razvijanje emocionalne stabilnosti, samopouzdanja, socijalizacija, timski rad, utjecaj na prosocijalno ponašanje
  • spoznajni razvoj: razvijanje intelektualnih sposobnosti, te složenih misaonih operacija
  • govorni razvoj i stvaralaštvo: – razvijanje receptivnog i ekspresivnog govora, razvijanje kreativnog izražavanja domišljatošću


Dramsko-scenski program se ne provodi kao posebni program, već su elementi programa(dramske igre i improvizacije,dramatizacija priče,igre scenskim lutkama,igre pantomime) integrirani u primarni program koji provode odgojitelji s djecom. Posebnu pozornost poklanjaju djeci s prepoznatljivim talentom za ovaj dio dječjeg izražavanja i stvaranja.

„Lutka zna što radi. Lutka je pametna. Lutka je savršena. Ona je uvijek samo ono što treba biti“ (Luko Paljetak)

 


© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.