Cijepljenje za vrijeme pandemije


Preporuke o provedbi Programa obveznog cijepljenja tijekom epidemije COVID-19 (04.5.2021.), više na: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/preporuke-o-provedbi-obveznog-programa-cijepljenja-tjekom-epidemije-covid-19/ Preporuke o provedbi obveznog cijepljenja prema Kalendaru cijepljenja tijekom epidemije Covid -19

Obzirom da se mnogi roditelji nalaze pred dilemom cijepiti, odgoditi cijepljenje ili ne cijepiti dijete obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezano za epidemiju COVID 19  u nastavku Vam donosimo link na kojem možete pronaći Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o provedbi Programa obveznog cijepljenja tijekom epidemije COVID-19

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/preporuke-o-provedbi-obveznog-programa-cijepljenja-tjekom-epidemije-covid-19/
 


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.