Redoviti 10-satni program

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci dio je sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, a namijenjen je djeci u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno ovom Zakonu o predškolskom odgoju. U DV Milana Sachsa djeca uče aktivno i kroz igru u sljedećim vrstama aktivnosti

Raznovrsne igre: funkcionalne, simboličke, konstruktivne, društvene i dr.,
Životno-praktične i radne aktivnosti: usvajanje kulutrnih i higijenskih navika, samozbrinjavanje, samoposluživanje, izrada igračaka, njega biljaka i životinja, kućni poslovi i sl.,
Istraživačko-spoznajne aktivnosti: promatranje prirode, šetnje, posjeti, manipuliranje s predmetima i istraživanje, otkrivanje i jednostavno eksperimentiranje, praktično i verbalno rješavanje problema , namjerno učenje i vježbanje postupka, pravila i dr.,
Aktivnosti izražavanja i stvaranja: crtanje, slikanje, modeliranje, građenje, plesanje, pjevanje, gluma i dr.,
Umjetničko promatranje: slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina (priča, pjesama, slikovnica…),
Specifične aktivnosti s kretanjem: tjelesno vježbanje, plivanje, sanjkanje, vožnja bicikle i ostali prirodni oblici kretanja,
Društveno-zabavne aktivnosti: druženje djece, proslave rođendana, svečanosti, obilježavanje različitih manifestacija i dr.

JASLICE

Djeca u dobi od jedne do tri godine smještena su u jaslične skupine. Razlikujemo mlađu jasličnu skupinu (1 do 2 godine), mješovitu jasličnu skupinu (1 do 3 godine) i stariju jasličnu skupinu (2 do 3 godine). Jaslične skupine su mjesto gdje se na poseban način njeguju djeca i skrbi se o njima.

Sveukupno imamo 7 jasličnih skupina na tri lokacije

VRTIĆ

U vrtićkim skupinama borave djeca u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu. Razlikujemo mlađu (3 do 4 godine), srednju (4 do 5 godina), stariju (5 do 7 godina) te mještovite vrtićke skupine (3 do 5 godina i 3 do 7 godina). Rad u vrtićkim skupinama usmjeren je na razvijanje kreativnosti te likovnih, glazbenih, matematičkih, lingvističkih i motoričkih sposobnosti djece. U svemu tome mi ipak nikada ne zaboravljamo da djetetu najviše treba ljubavi, topline i sigurnosti uz puno igre i veselja.

Sveukupno imamo 14 vrtićkih skupina na tri lokacije

TIJEKOM PEDAGOŠKE GODINE

  • odgojno-obrazovni rad obogaćujemo sljedećim sadržajima:
  • odgojno-zdravstvenim programima kao što su: klizanje, zimovanje i ljetovanje djece
  • izleti za djecu
  • kazališne i glazbene predstave-u vrtiću i izvan vrtića
  • posjete (razgledavanje grada, Zoo, Maksimir, muzeji (Tehnički muzej, Prirodoslovni muzej, Etnografski muzej, Muzej grada Zagreba itd.)
  • stalne izložbe dječjih radova
  • Organiziramo posjete u obližnju knjižnicu, školu, različite obrte i ostale interesantne lokacije u blizini vrtića
  • U vrtić nam u posjetu dolazi stomatolog, policajac i ljudi drugih zanimljivih profesija za djecu
  • Priključujemo se brojnim projektima koje organizira Grad Zagreb (Djeca u prirodi, projekt Ambliopija, projekt stomatološke preventive)
  • Organiziramo edukativne i stvaralačke radionice za djecu i roditelje

 


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.