Protokoli i mjere sigurnosti u DV Milana Sachsa

 Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. U dječjim vrtićima, roditelji zaposlenom osoblju povjeravaju svoje dijete na kvalitetnu skrb i njegu, kao i programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Sigurnost djeteta u dječjem vrtiću, osnovna je zadaća predškolske ustanove i predstavlja preduvjet organiziranju i provođenju svih ostalih programa u dječjem vrtiću.

Zadaci Dječjeg vrtića u pogledu povećanja sigurnosti djece koja u njemu borave, odnose se na stvaranje uvjeta za sigurnost djece (materijalno-organizacijski uvjeti rada i educiranost odgojiteljica ); zatim pravovremeno reagiranje svih djelatnika na situacije koje su opasne za sigurnost djece te prevenciju mogućih opasnih situacija putem informiranja i razvijanja svijesti kod roditelja, djelatnika vrtića i djece o ponašanjima kojima sprječavamo ugrožavanje sigurnosti djece. Također potrebno je kontinuirano otkrivanje mogućih izvora opasnosti i osiguravanje zajedničkog djelovanja u cilju njihovog uklanjanja.

Nadalje, osobitu važnost Dječji vrtić pridaje informiranju kako roditelja, tako i same djece u pogledu ponašanja koja uvjetuju sigurnost djece. Također je važno kontinuirano informirati cjelokupnu javnost u pogledu sigurnosti djece s ciljem određivanja i otkrivanja svih postojećih izvora ugroženosti dječje sigurnosti, ali i s ciljem iznalaženja rješenja za svaki otkriveni problem.

Program povećanih mjera sigurnosti sadrži detaljno razrađene protokole za postupanje odgojno obrazovnog, administrativnog i tehničkog osoblja DV Milana Sachsa u specifičnim situacijama koje predstavljaju rizik za sigurnost djece, djelatnika i korisnika usluga Vrtića.

https://vrtic-milanasachsa.zagreb.hr/UserDocsImages/Protokoli - web.pdf


 


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.