O vrtiću

Naziv vrtića: Dječji vrtić Milana Sachsa

Centralni objekt:

Područni objekti:

  • Rođenja Marijina, Velikogorička 27
    • Tel: 01/ 2407 330
  • Jasmin, Prilaz Safvet - bega Bašagića 1
    • Tel: 01/ 6131 280

Ravnateljica: dr.sc. Gordana Lešin (životopis)
e-mail: ravnateljica@dvmilanasachsa.hr

Pedagog: Andrea Lanščak, mag.paed. 
e-mail: pedagog@dvmilanasachsa.hr / dv.milanasachsa@gmail.com

Psiholog: Ana Hrkać, prof. psiholog. (zamjena za prodiljni dopust: Gordana Vrhovski)
e-mail: psiholog@dvmilanasachsa.hr / dv.milanasachsa@gmail.com

Logoped: Marta Filić, mag.logoped (zamjena za prodiljni dopust: Anamarija Jurković)
e-mail: logoped@dvmilanasachsa.hr / dv.milanasachsa@gmail.com

Edukacijski rehabilitator: Ivan Sindičić, mag.rehab.educ.
e-mail: dv.milanasachsa@gmail.com

Zdravstveni voditelj: Marjana Pietri, mag.bacc.
e-mail: zdravstvenivoditelj@dvmilanasachsa.hr / dv.milanasachsa@gmail.com

Broj djece: 471


Broj zaposlenih: 82

Broj skupina: 22

  • 7 skupina jaslica
  • 14 skupina vrtića
  • 1 program predškole

Radno vrijeme vrtića:

Radno vrijeme: od 6.00 do 18.00 sati
Jutarnje dežurstvo: od 6.00 do 7.30 sati
Popodnevno dežurstvo: od 16.30 do 18.00 sati


© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.