Razvoj crteža s obzirom na dob

Likovno izražavanje kod djece rane i predškolske dobi razvija se u skladu s njegovim spoznajnim procesima, razvojem motorike i sposobnosti korištenja likovnih materijala. Ono se razvija u sljedeće 3 faze:

1. faza – od 1. do 3. godine – FAZA ŠARANJA
Djeca šaraju po papiru kružnim, nekontroliranim pokretima. U ovoj fazi prevladava psihomotorički i osjetilni djetetov doživljaj i užitak pri povlačenju linija. Pokušaj prikazivanja okoline dolazi na kraju te faze u obliku prepoznatljivijeg crteža.
Kako potičemo tijek razvoja likovnih sposobnosti u ovom periodu?
– ukazivanjem na rezultat na papiru
– pokazivanjem interesa za aktivnost
– razgovorom o nacrtanom.2. faza – od 3. do 6. godina – FAZA SIMBOLIČNOG CRTEŽA
U fazi simboličkog crtanja, dijete kreće crtati s namjerom, no ne crta realistično već simbolično. Najvažnije stvari na crtežu su u prvom planu, dok se ostale stvari nalaze sa strane ili ih uopće nema. Djeca često objašnjavaju svoj crtež odraslima i drugoj djeci.
U dobi od 3 godine, crtež čovjeka sastoji se od kruga (glava) i crta (ruke i noge).
Nakon četvrte godine, dječji crtež čovjeka se razvija – možemo razlikovati različite dijelove tijela i detalje (trbuh, prste, kosu…) te se pri crtanju definira i spol likova (detalji tipični za muški ili ženski spol – brkovi, haljine, šminka…). Boje na crtežu nisu realistične.

Kako potičemo tijek razvoja likovnih sposobnosti u ovom periodu?
– poticanjem na istraživanje boja, različitih materijala i eksperimentiranje
– razgovorom o nacrtanom
– poticanjem na povezivanje elemenata u cjelinu na crtežu.

3. faza – od 6. do 10. godina – FAZA REALIZMA
Dječji crtež postaje realističan, bogat detaljima. Često oponašaju crtež druge djece koja im sjede u blizini. U početnoj fazi, dječji crtež postaje “rendgenski” ili “proziran” – možemo vidjeti tijelo kroz odjeću, namještaj kroz horizontalni presjek kuće i slično dok u kasnijoj fazi, realistično i točno prikazuju sve više predmeta u okolini.

Kako potičemo tijek razvoja likovnih sposobnosti u ovom periodu?
– razgovorom o emocionalnom doživljaju sadržaja crteža i crteža u cjelini.
 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.