Spremnost za školu

 
Spremnost djeteta za polazak u prvi razred osnovne škole, kruna je svog truda koji su roditelji i vrtić uložili u njegov odgoj i obrazovanje u predškolskoj dobi. U vrtiću volimo reći da priprema za školu nije rezervirana samo za zadnju godinu pred polazak u školu, već se djeca za školu pripremaju još od jaslica. Sve vještine koje razvijaju i znanja koja djeca stječu nadograđuju se i usavršavaju od najjednostavnijih prema sve složenijima.

Spremnost za školu je sklop specifičnih znanja, vještina i osobina djeteta koje djetetu omogućuju uspješnu prilagodbu na sve zahtjeve koji proizlaze iz pohađanja škole. Dijete školski obveznik će od rujna tekuće godine trebati koncentrirano sudjelovati u nastavi, trebat će biti spremno mirno sjediti dulji vremenski period, vodit će računa o svojim obavezama i potrebnom priboru za rad, samostalno se brinuti o sebi, svojim stvarima i svojim potrebama, itd.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti djetetovoj pozitivnoj slici o sebi, njegovoj vjeri u vlastite snage i njegovu svjesnost svega onoga što zna i može. Važno je kod djeteta razvijati pozitivan stav prema školi i budućem učitelju/učiteljici. Omogućimo djeci dobar start :)

Spremnost za školu moguće je sagledati iz više aspekata pri čemu je važno imati na umu da je svako dijete individua za sebe te da se razvija vlastitim tempom. Važno je vlastito dijete promotriti u cjelini i biti svjestan njegovih jakih i slabih strana, koje svi imamo. Ukoliko detektirate da u nekom od aspekata spremnosti za školu, Vaše dijete (u većem broju vještina) pokazuje slabiji uspjeh, slobodno se obratite za savjet na e-mail adresu psiholog.sachs@gmail.com.

Tjelesna spremnost za školu

• Stupanj tjelesne zrelosti u odnosu na dob (visina, težina, indeks tjelesne mase, pojava stalnih zubi)
• Dobra razvijenost osjetnih organa (vid i  sluh)
• Važna za svakodnevne školske napore
• Osim za zdravlje, važna za samopouzdanje i status među vršnjacima
• Ispituju je liječnici

Motorička zrelost

• spretnost u krupnoj motorici (trčanje, penjanje, baratanje loptom...)
• spretnost u sitnoj motorici (spretno izrezivanje različitih oblika škaricama i presavijanje papira po modelu, npr. lepeza)
• grafomotorika - ispravno i sigurno korištenje olovke te sigurno povlačenje vodoravnih, okomitih i kosih linija

Intelektualna (spoznajna) zrelost

• razvijenost opažanja, mišljenja i pamćenja
• mogućnost razvijanja duže i kompleksije igre te mogućnost uključivanja u aktivnosti oko 45 min uz povremene prekide
• dijete je u stanju dovršiti započetu aktivnosti
• razumije prostorne odnose (gore-dolje, ispred-iza, lijevo-desno...)
• razumije vremenske odnose (prije-poslije, danas-jučer-sutra, poželjno je da poznaje dane u tjednu)
• prostorne i vremenske odnose (veće-manje-jednako, , , i sl.)
• mehanički broji do 30
• razumije količinske odnose (veće-manje) i snalazi se u osnovnim operacijama zbrajanja i oduzimanja do 10(na konkretnom materijalu); barem za jedan element
• sposobno je zapamtiti pjesmicu ili priču te može ponoviti 5 nasumičnih brojeva (npr. 5,2,4,7,3)
• barata važnim informacijama o sebi (članovi obitelji, adresa, )
• poznaje točno imenuje boje i sve nijanse

Emocionalna zrelost

• pozitivna slika o sebi
• svjesnost vlastitih emocija i potreba i uvažavanje tuđih
• mogućnost kontrole vlastitih emocija
• može na prihvatljiv način reagirati na uskraćivanje nekih potreba i želja (može čekati na red i biti strpljivo)
• veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh i pokušava ponovo
• može se odvojiti od roditelja na duže vrijeme
• ustrajnost u aktivnosti čak i kad se ne doživljava trenutan uspjeh
• mogućnost prilagodbe djeteta novim, promjenjivim situacijama

Samostalnost: samostalno je u brizi za sebe (jelo, WC, odijevanje, vlastite stvari)

Socijalna zrelost

• surađuje  s vršnjacima i usklađuje vlastite ciljeve i želje s pravilima i ciljevima grupe;
• sklapa i održava prijateljske veze s vršnjacima
• poštuje pravila
• prihvaća autoritet I surađuje s odraslima
• rješava konflikte na pozitivan način
• odgovorno se ponašati prema sebi i prema drugima
• biti uljudan i etičan u komunikaciji s drugima
• aktivno sudjeluje u aktivnostima
• razumije  i prihvaća druge i njihove različitosti
• koristi kulturne fraze (pozdravlja, koristi riječi molim, izvoli, hvala, oprosti)

Govorna razvijenost

• dijete ima usvojenu glasovnu analizu (rastavljanje riječi u glasove stolica -> s-t-o-l-i-c-a) i glasovnu sintezu (sastavljanje glasova u riječ n-o-s-o-r-o-g -> nosorog)
• samostalno prepričava događaj ili prču poštujući redoslijed događanja
• govori ritmično, fluentno – bez zastajkivanja
• izražava se složenim, gramatički točnim rečenicama
• slijedi verbalne upute
• razlikuje slova i brojke

Vezano za upis u 1. razred važno je znati da:

• u 1. razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1.4.2020. napunila 6 godina (2013. i 2014. godište)
• na zahtjev roditelja mogu se upisati i mlađa djeca koja 1.4. još nemaju 6 godina
• prije upisa u školu obavezan je komisijski pregled koji se odvija u školskom dispanzeru kod liječnika i u školi kod pedagoga ili psihologa i učitelja
• sva djeca školski obveznici moraju se prijaviti za pregled
• termin za pregled dogovara se na  https://www.terminko.com/
• ukoliko komisija utvrdi da dijete zbog svog psihofizičkog stanja nije spremno za školu odgodit će mu upis za godinu dana o čemu vas molimo da informirate Dječji vrtić


Informacije o upisima u 1. razred osnovne škole možete pogledati na stranicama dviju osnovnih škola s područja Folnegovićevog naselja i Borovja.

OŠ BOROVJE

OŠ LOVRE pl. MATAČIĆA


Za sva dodatna pitanja i materijale za rad slobodno se obratite psihologinji vrtića na e-mail: psiholog.sachs@gmail.com

Pripremila Ana Hrkać, prof.psih.


Prijedlozi aktivnosti


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.