Zdravstveni kutak

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću je medicinska sestra sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem sestrinstva koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.
Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću definirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju RH.

Mjere zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima provode se u skladu s Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, a temeljem istog, djelokrug rada zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću je:

• pratiti zdravstveno stanje djece koja pohađaju dječji vrtić, razloge izostajanja iz dječjeg vrtića odnosno pobol
• planirati, provoditi i pratiti provođenje mjera s ciljem zaštite od zaraznih bolesti
• provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta
• upućivanje roditelja/skrbnika djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno
• planiranje i osiguravanje pravilne prehrane i stvaranje optimalnih uvjeta za rast i razvoj djeteta
• praćenje rasta i razvoja djece
• implementacija i provođenje mjera HACCP sustava
• planirati i pratiti provođenje mjera za osiguravanje higijene u dječjem vrtiću
• provoditi kontinuirani zdravstveni odgoj djece i djelatnika vrtića

 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.