Psihološki kutak

Stručni suradnik psiholog, kao član stručno-razvojne službe vrtića djeluje u smjeru kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Psiholog prvenstveno vodi brigu o ostvarivanju prava djece u vrtiću, o razvojnim potrebama djece, posebnim potrebama djece (trajnim, privremenim i potencijalnim) te utvrđuje razvojni status djece i djeluje u pogledu ostvarivanja optimalnih uvjeta za rast i razvoj djece. Izdvojit ćemo neke od osnovnih zadaća psihologa u četiri područja.

U odnosu na djecu
 • utvrđuje razvojne i eventualne posebne potrebe djece na inicijalnom intervjuu
 • prati prilagodbu djece na vrtić
 • prati razvoj svakog djeteta i zadovoljavanje njegovih prava i potreba u vrtiću
 • utvrđuje razvojni status djece (detektira djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu)
 • prati ponašanje i emocionalne reakcije djece s drugim posebnim potrebama te uvodi potrebne intervencije (npr. smrt u obitelji, razvod...)
 • ispituje spremnost djeteta za polazak u školu
U odnosu na roditelje
 • komunikacija s ciljem utvrđivanja osnovnih i posebnih potreba djece te djetetovom razvojnog statusa
 • savjetodavni rad s roditeljima na različite teme (osobito za djecu s posebnim potrebama)
 • podrška roditeljima u vrijeme adaptacije
 • organizacija roditeljskih sastanaka i radionica na teme iz podučja razvojne psihologije
 • suradnja s roditeljima u pogledu pripreme djece za školu
U odnosu na odgojitelje
 • pomaže odgojiteljima u kreiranju razvojnih zadaća za skupinu djece i pojedinu djecu
 • konzultacije s odgojiteljima za pojedino dijete ili skupinu djece
 • organizacija stručnih aktiva iz područja razvojne psihologije
 • po potrebi, zajedničko vođenje individualnih konzultacija s roditeljima

U suradnji s drugim članovima stučno-razvojne službe
 • kreira Godišnji plan i program rada ustanove, Kurikulum te Godišnje izvješće o radu ustanove
 • kreira individualizirane odgojno-obrazovne planove za djecu s poteškoćama u razvoju i darovitu djecu
 • organizira i planira sadržaj roditeljskih sastanka
 • na redovitim sastancima promišlja i planira rad ustanove© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.