Evaluacije

Kroz module Stručno-razvojnog centra, za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradicionalne i suvremene medije, DV M. Sachsa nudi inovativan sklop znanja i vještina radi unapređivanja stručnog rada u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj nam je daljnje jačanje uloge odgojitelja koji će svojim profesionalnim statusom poticati cjeloviti razvoj suvremenog djeteta i zato na kraju svakog našeg modula prikupljamo povratne informacije od sudionika.
© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.