Edukacije

Stručno-razvojni centar Dječjeg vrtića Milana Sachsa za provedbu programa – DRAMSKO-SCENSKI IZRIČAJ KROZ TRADICIONALNE I SUVREMENE MEDIJE 

Teme naših modula:
1. Prvi modul: Dramsko-scenski program
2. Drugi modul: Značajke kvalitetnog dramsko-scenskog programa  – Priča
3. Treći modul: Značajke kvalitetnog dramsko-scenskog programa – Lutka
4. Četvrti modul: Likovnost u funkciji dramsko-scenskog programa
5. Peti modul: Glazba i pokret u funkciji dramsko-scenskog programa
6. Šesti modul: Kreativnost u pokretu u funkciji dramsko-scenskog programa
7. Sedmi modul: Scenografija i kostimografija u funkciji dramsko-scenskog programa
8. Osmi modul: Informacijsko komunikacijske tehnologije u funkciji dramsko-scenskog programa
9. Deveti modul: (2 dana)
1. Dan - Dokumentiranje provedbe dramsko-scenskog programa
2. Dan – Prezentacija vlastitih uradaka prema modulima
10. Deveti modul: Retrospektiva

Ukupno trajanje edukacije je 80 sati. Cijena modula po polazniku je 700 kn, a za drugog polaznika iz iste ustanove cijena je 500 kn.

U tijeku je provedba 4. ciklusa edukacije od ukupno 10 modula.

Prijave za novi ciklus su moguće na mail vrtića: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr ili broj telefona 01/6144-891


¸     
 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.