Dramsko-scenski program

Program Stručno-razvojnog centra DV Milana Sachsa orijentiran je na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradicionalne i suvremene medije (putem književnosti, glazbe, likovnosti, lutke i novih medija).
 
ULOGA STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA U PODIZANJU PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA ODGOJITELJA DRUGIH VRTIĆA JE:
 

 • Senzibilizirati odgojitelje za istraživanje, upoznavanje i razumijevanje  odgojno - obrazovne prakse usmjerene na djetetove potencijale (učenje i napredovanje djeteta) kroz glazbeni, likovni, dramski i digitalni sadržaj

 • Usavršavanje kompetencija odgojitelja za pokretanje procesa kvalitativnih promjena u vlastitom radu, koji će voditi podizanju kvalitete uvjeta za učenje djece s naglaskom na poticanje stvaralaštva i učenje uz podršku suvremenih tehnologija

 • Osvijestiti važnost stvaralačkih („tradicionalnih“) kao i digitalnih („suvremenih“) aktivnosti kod odgojitelja

 • Osvijestiti mogućnost povezivanja tradicionalnih i suvremenih oblika učenja

 • Omogućiti suradnju s akademskom zajednicom s ciljem povezivanja novih znanstveno-stručnih spoznaja s praksom

 • Poticanje kompetencija timskog pristupa u radu

 
Nositelj stručno-razvojnog centra: Dječji vrtić Milana Sachsa

Voditeljica stručno-razvojnog centra: dr.sc. Gordana Lešin, ravnateljica DV Milana Sachsa

Koordinator stručno-razvojnog centra: Andrea Lanščak, pedagoginja DV Milana Sachsa (u zamjerni psihologinja DV Milana Sachsa)

Provoditelji stručno-razvojnog centra

 • Dječji vrtić Milana Sachsa

 • Stručno-razvojni tim

  • dr.sc. Gordana Lešin, ravnateljica

  • Andrea Lanščak, mag. pedagogije

  • Gordana Vrhovski, mag. psihologije

  • Marjana Pietri, bacc. zdravstvena voditeljica

  • Odgojitelji DV Milana Sachsa s kompetencijama i edukacijama dramsko-scenskog programa, likovnog i glazbenog stvaralaštva te edukacijama iz informatičke pismenosti i engleskog jezika

 • Uz stručne djelatnike našeg vrtića predavači će biti i stručnjaci s Učiteljskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti i drugi akademski stručnjaci iz pojedinih umjetničkih područja: književnosti; dramskog, likovnog i glazbenog područja; suvremeni mediji i dr.© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.