Dramsko-scenski izričaj kroz tradicionalne i suvremene medije

 Program Stručno-razvojnog centra DV Milana Sachsa orijentiran je na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za provedbu dramsko-scenskog izričaja kroz tradicionalne i suvremene medije (putem glazbe, likovnosti, lutke i novih medija).

Cilj edukacije je otkrivanje i implementiranje kvalitetnih i inovativnih lutkarsko-dramsko-glazbenih sadržaja u odgojno-obrazovni rad vrtića te poticanje i razvijanje kreativnosti i stvaralaštva u svakom djetetu kao preduvjet njegova osobnog rasta i korištenje stečenih iskustava u daljnjem životu. Osvijestit će se važnost prilagođavanja vrtića i vrtićkog djelovanja suvremenom načinu življenja i učenja.

Uloga Stručno-razvojnog u podizanju profesionalnih kompetencija odgojitelja drugih vrtića je:
• Senzibilizirati odgojitelje drugih vrtića za istraživanje, upoznavanje i razumijevanje  odgojno-obrazovne prakse usmjerene na djetetove potencijale (učenje i napredovanje djeteta) kroz glazbeni, likovni, dramski i digitalni sadržaj
• Pomoći odgojiteljima da pokrenu proces kvalitativnih promjena u vlastitom radu, koji će voditi podizanju kvalitete uvjeta za učenje djece s naglaskom na poticanje kreativnosti, stvaralaštva i učenje uz podršku suvremenih tehnologija
• Osvijestiti važnost stvaralačkih („tradicionalnih“) kao i digitalnih („modernih“) aktivnosti kod odgojitelja
• Osvijestiti mogućnost povezivanja tradicionalnih i modernih oblika učenja

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.