Važna obavijest

P O Š T O V A N I   R O D I T E L J I !
Molimo roditelje, koji još nisu podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu-sudjelovanje u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018.g., da HITNO dostave ispunjene zahtjeve kao i dokaze o ukupnim prihodima zajedničkih članova kućanstva za 2017.g.
Roditelji koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja u cijeni vrtića  plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.
Hvala!
Računovodstvo DV Milana Sachsa

© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.