ISKUSTVA S PRVOG MODULA STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA

U petak, 17. ožujka 2017.  imali smo otvorenje našeg Stručno-razvojnog centra, na kojem su nas pozdravili i predstavnici MZO-a, AZOO-a te Gradskog ureda.

DV Milana Sachsa prvi je vrtić u Hrvatskoj koji se bavi ovom tematikom. Usmjerit ćemo se na to da polaznici modula mogu nova znanja  prenijeti u praktični kontekst svoje ustanove te će svi imati priliku aktivno sudjelovati u Stručno-razvojnom centru kroz dramsko-scenski izričaj, odnosno kreativno se izraziti putem priče, glazbe, likovnosti, lutke, pokreta i novih medija.

Izuzetno nam je drago što smo prema evaluacijama uvidjeli pozitivan stav polaznika prema razvoju odgojno-obrazovne prakse.

Tema drugog modula, koji će se održati u svibnju, 2017. je Značajke kvalitetnog dramsko-scenskog programa – Priča


                                                    

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.