Informacijsko komunikacijsko tehnologije

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOHGIJE (IKT) 
        KAO  PODRŠKA UČENJU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Kraći program informatičke igraonice provodi se u centralnom objektu dva puta tjedno  ( pon.- sri./pet., uto.- čet.) kroz koji djeca usvajaju osnove digitalnih vještina.
Radionice vode psiholog i odgojitelj - individualni i grupni rad.
Usvajanje osnovnih digitalnih vještina
• Razumijeti ključne pojmove koji se odnose na IKT, računala i druge digitalne 
uređaje
• Pokretanje i isključivanje računala
•Učinkovit rad na radnoj površini računala uz korištenje ikona, prozora
•Stvaranje jednostavnog dokumenta i ispis  istog
•Upravljanje i organizacija datoteka i mapa
•Osnove korištenja interneta
• Korištenje programa Word i Paint
• Korištenje kamere, fotoaparata i tableta
• Korištenje edukativnih softvera( Sunčica, Čitajmo zajedno...)
•Korištenje ICT- AAC aplikacija

Što djeca usvajaju korištenjem ICT-AAC aplikacija?
• glasovnu analizu i sintezu;
• prepoznavanje slova i brojeva
• vizualnu percepciju
• slaganje i prepričavanje priče po kronološkom redu
• zbirne pojmove; 
• razumijevanje količine
• oduzimanje i zbrajanje do 10 s jednim ili dva elementa

Letak IKT

Komunikacija putem interneta

IKT u predškolskoj dobi
 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.