Kraći program katoličkog vjerskog odgoja

Kraći program katoličkog vjerskog odgoja ušao je i u naš vrtić.
Prativši interese roditelja vrtić je prepoznao i potrebu roditelja za katoličkim vjerskim odgojem. Roditeljima je ponuđen kraći program katoličkog vjerskog odgoja koji se u vrtiću provodi u dvije skupine, dva puta tjedno po 45 minuta iza radnog vremena redovnog programa. 
U centralnom vrtiću, na adresi Milana Sachsa 5, su obuhvaćena djeca od 5 godina do polaska u školu (10-ero djece), a u područnom Rođenja Marijina u Velikogoričkoj 27, kraći program polaze djeca od 3 godine do polaska u školu (12-ero djece).
Vrtić ima za taj program dodatno teološko-katehetski doškolovane odgojiteljice za vjerski odgoj predškolske djece, na KBF-u. Iste imaju sve potrebne uvjete prema važećim propisima Republike Hrvatske za predškolski odgoj i crkvenim zakonima prema kojima im je dodijeljen kanonski mandat. Program provode 3 odgojiteljice.
Djeca polaznici programa su pokazali velik interes i nadopunjuju svoju duhovnu dimenziju kroz razne aktivnosti. Odgojitelji ostvaruju te aktivnosti osluškujući dječje potrebe i osjećaje koje dijete izražava verbalno i neverbalno. Aktivnosti se ostvaruju kroz pisanu riječ, glazbu, scensko i likovno izražavanje, životno praktične, radne  i spoznajne aktivnosti, raznovrsne igre, pokret i stvaranje.
Situacije za vjerski odgoj su svakodnevne i vrlo različite; pratimo događaje, osobe, blagdane.
Cilj ovog programa nam je odgajati duhovnu, religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrednote, utemeljene na Evanđelju. Kod djeteta želimo senzibilizirati njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugima i na poseban način prema Bogu.
 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.