Informatička igraonica

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE  KAO PODRŠKA UČENJU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Na informatičkim radionicama usvajamo osnovne digitalnih vještina. Do sada smo naučili:
• Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na IKT, računala i druge digitalne uređaje
• Pokrenuti i isključiti računalo
• Raditi na radnoj površini računala uz korištenje ikona, prozora
• Koristiti Paint
• Slati e-mail
• Koristiti kameru, fotoaparat, tablet i skener
• Koristiti tipkovnicu

Što znamo na računalu?
L.Š. (6, 2): „Crtati, igrati se i pisati, igrati memory.“
L.Č. (6,3): „Kako se upali i ugasi kompjutor i kako se crta.“
L.I. (6,3): „Znam igrati igrice, upaliti i ugasiti kompjutor.“
L.P. (5,8): „Upaliti računalo, otići na internet, staviti CD i crtati.“

Što želimo znati na računalu?
L.Š. (6, 2): „Kako poslati e-mail i kako se ide na internet.“
L.Č. (6,3): „Kako se stavlja CD.“
L.Č. (6,3): „Otići na YouTube i na internet.“
B.R. (6,5): „Uvijek zaboravim ići na internet.“

          


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.