Europski dan logopedije

 Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) u suradnji s Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes /Logopedes de l'Union, CPLOL, već desetu godinu zaredom obilježava Europski dan logopedije 06.ožujka.

Ove će godine Sekcija predškolskih logopeda Grada Zagreba obilježila je Europski dan logopedije 07. ožujka, darujući djeci rane i predškolske dobi i njihovim roditeljima besplatno savjetovalište.
Savjetovalište se održavalo u šest zagrebačkih vrtića (DV Sunčana, DV Sopot, DV Milana Sachsa, DV Maksimir, DV Šegrt Hlapić, DV Potočnica).
Logopedi su provodili procjenu jezično-govorno-glasovne komunikacije djece i procjenu predvještina čitanja i pisanja za djecu u godini prije škole, te savjetovali roditelje o daljnjem mogućem postupanju. Isto tako prezentirali su igre i materijale za poticanje razvoja komunikacije, jezika i govora djeteta (slikovne kartice, slikopriče, digitalne aplikacije...).

Cilj nam je bio osvijestiti roditeljima važnost pravilnoga razvoja jezično-govorno-glasovne komunikacije djece te ranog prepoznavanja teškoća, osvještavanje šire javnosti o ulozi logopeda i specifičnostima logopedske djelatnosti u vrtiću te promovirati logopede kao stručne djelatnike široj javnosti.

Savjetovalište je namijenjeno svim zainteresiranim roditeljima djece rane i predškolske dobi posebice onima koji su zabrinuti za razvoj jezika i govora svojega djeteta ili žele provjeriti usvojenost predvještina čitanja i pisanja pred polazak u školu.

Poster 

         

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.