Program Djeca u prirodi

Program "Djeca u prirodi" u Gradu mladih–Granešina-Zagreb nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Suglasnost za provedbu programa dalo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, a nadležnost nad njegovom provedbom ima Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport. Neposredno provođenje Programa s djecom realiziraju odgojitelji Dječjeg vrtića Milana Sachsa  uz podršku i koordinaciju dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića I.B.Mažuranić (voditeljice i animatorice programa). Smještaj i prehrana djece u nadležnosti je Zagrebačkog holdinga, podružnica V. Nazor. Program financira Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport uz minimalnu participaciju roditelja. Program petodnevnog boravka u prirodi namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu. 

Više o koncepciji programa


Program "Djeca u prirodi" koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem, u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici. Program omogućuje prirodno učenje djece o prirodi, u prirodi i za očuvanje prirode. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštititi, očuvati i unaprijediti. Boravak djece u Gradu mladih i sudjelovanje u programu "Djeca u prirodi" omogućuju zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djece, zabavno učenje i stjecanje pozitivnih iskustava te potiču cjelovit razvoj djece kroz:

 • šetnje, igre i sportske aktivnosti u prirodi jačaju i unapređuju zdravlje djece i opću psihofizičku spremnost 

 • višednevnu odvojenost djece od obitelji, ali u socijalnom okruženju poznate odgojne skupine što pomaže u osamostaljivanju djece i razvoju socio-emocionalne kompetencije
 • priprodno okruženje, istraživalački kabineti i susreti djece s ljudima različitih zanimanja ( šumari, izviđači, umjetnici...) pružaju uvjete za aktivno i suradničko učenje djece na njima zanimljiv i primjeren način
 • doživljaje djece u prirodi što potiče raznolike oblike njihova spontanog stvaralačkog izražavanja
 • igre i društveno-zabavne aktivnosti koje podržavaju toplu i vedru atmosferu
   

Prostorno materijalni uvjeti

Djeca borave u kućicama (jedna skupina s dvadesetoro djece i dvije odgajateljice) koje su uređene poput obiteljskog doma. Imaju pet obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u  "pravom restoranu". U prostoru "stare škole" uređeni  i opremljeni su:

 • istraživalački laboratorij
 • soba za stimulaciju osjetila
 • komunikacijska soba
 • likovni atelier
 • soba za projekcije
 • stolarska radionica
 • polivalentna dvorana
 • galerija za dječje stvaralaštvo
 • dvorana s pozornicom

  Objekti za boravak djece smješteni su u kultiviranom šumskom okruženju za šetnju, igru  i istraživalačke aktivnosti djece u prirodi. U blizini se nalaze zanimljivi objekti koje djeca mogu posjetiti:© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.