Program rada s potencijalno darovitom djecom

U pogledu rada s darovitom djecom, u Dječjem vrtiću Milana Sachsa smo darovitost definirali prema Korenu (1988) kao skup osobina koje omogućuju pojedincu da ima potencijale za dosljedno postizanje natprosječnih uspjeha u nekom društveno cijenjenom području. U DV Milana Sachsa, prepoznato je kako se potencijalno darovita djeca mogu klasificirati kao djeca s posebnim potrebama jer za razvoj svojih punih potencijala trebaju primati obogaćene poticaje u području svoje darovitosti.

            Cilj koji smo htjeli postići je primjereno poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovite djece vrtićkog uzrasta. Uzevši u obzir činjenicu kako potencijalna darovitost može nestati ukoliko se ne potiče, odlučili posebnu pažnju posvetiti ovoj populaciji djece, osmišljavajući za njih razne materijalne poticaje i aktivnosti koje smo implementirali kroz individualni i grupni rad s djecom. Ukoliko djetetu koje je rođeno s nekim iznimnim potencijalom ne omogućimo da ga radom unaprjeđuje, ta njegova sposobnost se neće sutra u potpunosti razviti i postati zavidna vještina ili znanje. To su djeca koja mogu i trebaju više.

            U DV Milana Sachsa, trudimo se njegovati posebnosti svakog djeteta pa tako djecu koja su prepoznata kao bistra i darovita, potičemo na iskorištavanje svojih sposobnosti te im kroz brojne aktivnosti nastojimo podastrijeti razvojne izazove kroz koje će otkrivati svoje potencijale. Djecu detektiranu kao potencijalno darovito okupljamo u dvije skupine prema dobi, a imaju zajednički naziv Bizdari. Naziv Bizdari osmislila je jedna potencijalno darovita djevojčica, objašnjavajući da se radi o riječi koja istovremeno znači  bistar i dar.

            Tim za darovitu djecu čine odgojiteljice Kristina Bajto i Mihaela Žigmond Muženjak te psihologinja Ana Hrkać koja je osposobljena za provođenje kraćeg specijaliziranog programa – igraonice za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi u centru za poticanje darovitosti Bistrić. U kabinetu psihologa jednom tjedno provode se zabavne i poticajne radionice za razvoj darovitosti pojedine djece s osobitim naglaskom na logičko matematičku i verbalno lingvističku  inteligenciju. Kroz brojna sredstva i zajednički projektni rad potencijalno darovita djeca razvijaju svoje mogućnosti i otkrivaju sve one aktivnosti koje im mogu učiniti dan u vrtiću zabavnijim i izazovnijim. Potencijalno darovita djeca su u manjim grupama (4-5) u kabinetu psihologa rade na razvoju svojih potencijalnih sposobnosti.

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.