Program predškole

 

Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka

Ako vaše dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu upišite ga u program predškole.
Program predškole bit će od velike pomoći vašem djetetu jer će se u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
 

Stjecanje vještina

Tijekom predviđenog programa vaše će dijete usvojiti osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razviti predčitalačke vještine, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

U slučaju da je vaše dijete već u vrtiću, spomenuta će znanja i vještine steći i razvijati tijekom redovitih aktivnosti i programa.
 

Prijava i trajanje programa

Dijete za predškolu prijavljujete u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole (koja ima suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje) tijekom kolovoza i rujna. 

Program se može ustrojiti tako da obuhvaća od 250 do 550 sati godišnje. U pravilu počinje 1. listopada tekuće godine, a traje do 1. lipnja iduće godine. U nekim sredinama (otoci, brdska područja) program predškole se provodi u razdobljima od tri ili pet mjeseci, ovisno kako odrede stručno tijelo predškolske ustanove i njezin osnivač, odnosno grad ili općina.
 

Financiranje

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.