"Svijet bajki u DV Milana Sachsa"

U sklopu "Dani Pešče 2015.", knjižnica Ivane Brlić Mažuranić u suradnji s Dječjim vrtićem Milana Sachsa organizira izložbu dječjih likovnih radova pod nazivom "Svijet bajki u Dječjem vrtiću Milana Sachsa", dana 9.6.2015. s početkom u 10 sati. Na terasi uz Dječji odjel knjižnice biti će izložene lutke, materijali i didaktike nastale na zajedničkim radionicama djece, odgajatelja i roditelja. 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.