"Dajmo djeci korijene i krila"

Tradicijski drveni konjići, kočije, leptirići i ostale drvene igračke obojane veselim bojama  stizu  08. 05 2015. DV Milana Sachsa  kao donacija zahvaljujući projektu „Dajmo djeci korijene i krila" koji provode Etnografski muzej Zagreb i Radio Kaj Zagreb.
Cilj cijelog projekta je čuvanje umijeća izrade hrvatskih tradicijskih igračaka koje se nalaze na reprezentativnoj listi UNESCO-a i upoznavanje djece s ekološkim aspektom proizvoda od drva i hrvatskom tradicijom u izradi takvih dječjih igračaka.
Jedan od ciljeva  je i  da se u javnosti prepozna vrijednost ovog kulturnog dobra.
Planirano je da ovaj projekt obuhvati  čitavu Hrvatsku, odnosno ona je nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, s obzirom da su ove igračke na popisu nematrijalne UNESCO-ve baštine što znači da je zaštićena vještina izrade igračaka. Vještina umire sa majstorima, a naših '' je majstora još jako malo i prijeti definitivno izumiranje ovog lijepog tradicijskog obrta .Mirjana Drobina iz Etnografskog muzeja  - organizatori projekta
 

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.