Program prevencije karijesa

Temeljem suradnje Stomatološke poliklinike Zagreb i Dječjeg vrtića Milana Sachsa, a u sklopu projekta „Program prevencije karijesa djece predškolske dobi u gradu Zagrebu“, održano je predavanje i pregled zubi za djecu predškolskog uzrasta, te roditeljski sastanak. Na predavanju je stomatolog djeci govorio o zdravoj i nezdravoj prehrani na zube, pravilnoj higijeni zubi, zanimanju i alatima stomatologa te mnogim drugim korisnim informacijama. Na roditeljskom sastanku su roditelji dobili povratne informacije te su imali mogućnost postaviti pitanja.

© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.