Upisi i ispisi

 

PEDAGOŠKA GODINA 2024/2025 


Provođenje postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima za pedagošku godinu 2024./2025.

Roditelji/skrbnici koji imaju upisano dijete/djecu u Dječji vrtić Milana Sachsa, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, mogu poslati Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić. Navedenu Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić možete preuzeti u tajništvu DV Milana Sacsa ili ju preuzeti s naše web stranice.

Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati u razdoblju od 26. veljače do 1. ožujka 2024. godine u dječji vrtić koji dijete/djeca trenutno pohađa/ju. Ispunjenu Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić predajete u tajništvo DV Milana Sachsa.
 
U skladu s Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Milana Sachsa, a temeljem pisanog zahtjeva roditelja djeteta, Dječji vrtić provodi postupak prijelaza djece polaznika Dječjeg vrtića u drugi gradski dječji vrtić.
 


Obavijest o Programu prijelaza djece u gradskim djecjim vrticima za 2024-2025

Zamolba za prijelaz 2024-2025
Zamolba za prijelaz 2024-2025 SESVETSKI KRALJEVEC
Zamolba za prijelaz 2024-2025 ZRNO - IVANJA REKA I ŽITNJAKPEDAGOŠKA GODINA 2023/2024 


LISTA PREDNOSTI - 8.4.2024.PLAN UPISA

Revidirani Plan upisa.pdf


Suglasnost na plan upisa

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Milana Sachsa

Suglasnost na Pravilnik o upisu djece u DV Milana Sachsa


Ponuda posebnih programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2023/2024I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
 
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
 
na poveznici e-VRTIĆI
 
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

https://vrtic-milanasachsa.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest o upisu u program predškole 2023.-2024. (predškola).pdf

https://vrtic-milanasachsa.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2023.-2024. (jaslice i vrtć).pdfOBAVIJEST 
 
Roditelji koji trebaju pomoć tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, mogu se obratiti dječjem vrtiću tijekom radnog vremena, putem telefona 01 6144891 ili e-pošte: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr
 
Za tehničku podršku prilikom upisa otvoren je  Helpdesk s adresom: e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji roditelji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.


ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - PROGRAM PREDŠKOLE

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLEZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU


Obavijest o ostvarivanju prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2024. godine s pripadajućim prilozima u dokumentu pod nazivom “Obrasci za ostvarivanje prava na olakšice-sudjelovanje u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba u 2024.“ koji sadrži:

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2024. godine,

  2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva za 2023. godinu,

  3. Izjava o ukupnom dohotku svih članova zajedničkog kućanstva ostvarenom u 2023. godini,

  4. Pisana privola roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva za 2023. godinu,

  5. Pisana privola roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o aktivnom prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu građana Ministarstva unutarnjih poslova

Obavijest o ostvarivanju prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2024. godine

Obrasci za ostvarivanje prava na sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2024_


Rok za dostavu Zahtjev za ostvarivanje prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba i potrebnu dokumentaciju trebate predati do 29.veljače 2024. godine, a Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu dostaviti najkasnije do 25. ožujka 2024. godine.ISPIS

OBAVIJEST O ISPISU IZ VRTIĆA

 Dragi roditelji,
molimo vas da 15 dana unaprijed najavite datum ispisa iz Vrtića u računovodstvu ili na mail racunovodstvo@dvmilanasachsa.hr .
Do dana ispisa dužni ste podmiriti sve svoje obaveze te eventualna dugovanja kako bismo mogli izvršiti odjavu Vašeg djeteta iz jedinstvenog sustava Grada (evidencija djece i apis) u kojem se ono vodi sve do službenog ispisa.
Podsjećamo da uplatnice stižu tek po isteku mjeseca, pa je potrebno uplatiti i za zadnji mjesec prije ispisa djeteta.

Ispis se vrši u računovodstvu Vrtića uz Zahtjev za ispis i predočenje dokaza o izvršenim uplatama ili mailom na: racunovodstvo@dvmilanasachsa.hr

Zahtjev moraju potpisati oba roditelja-skrbnika.


Zahtjev za ispis djeteta 
 


© 2024 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.