Upisi

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba


Plan upisa

Suglasnost na plan upisa

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Milana Sachsa

Suglasnost na Pravilnik o upisu djece u DV Milana Sachsa


Ponuda posebnih programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2023/2024


I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
 
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
 
na poveznici e-VRTIĆI
 
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

https://vrtic-milanasachsa.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest o upisu u program predškole 2023.-2024. (predškola).pdfhttps://vrtic-milanasachsa.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2023.-2024. (jaslice i vrtć).pdf

O B A V I J E S T
 
Roditelji koji trebaju pomoć tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, mogu se obratiti dječjem vrtiću tijekom radnog vremena, putem telefona 01 6144891 ili e-pošte: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr
 
Za tehničku podršku prilikom upisa otvoren je  Helpdesk s adresom: e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji roditelji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - PROGRAM PREDŠKOLE

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLE


 


© 2023 Vrtić Milana Sachsa. Sva prava pridržana.